Monthly Archives: April 2018

Do narratives relevant for business cycles go viral?

L og Vav Leif A. Thorsrud og Vegard H. Larsen, forskningsenheten, Norges Bank.

In an earlier blog post, we provided evidence on how news topics covered by the media can be used to describe business cycle fluctuations for the three major economies; the US, Japan, and the euro area. In particular, building on the Nobel Prize-winning economist Robert J. Shiller’s narrative perspective, we showed how a topic decomposition of economic news could be used to capture the epidemiology of narratives relevant to economic fluctuations. In this piece, we build on those results and investigate the extent to which narratives relevant for business cycles go viral. Continue reading

Velkommen til Bankplassen blogg

av sentralbanksjef Øystein Olsen

oystein-Olsen-NB-12954Åpenhet er et stikkord for alt vi driver med i Norges Bank. Når vi i dag lanserer en egen blogg, er det for å gi egne medarbeidere muligheten til å diskutere faglige spørsmål i åpent lende, og for å gi alle som ønsker det mulighet til å observere og delta i debatten.

Navnet er ikke tilfeldig valgt. Norges Bank har hatt kontor på Bankplassen i Oslo siden 1830. “Bankplassen blogg” er ment å gi assosiasjoner til en åpen plass der meninger og synspunkter utveksles fritt.

Jeg må innrømme at bloggformatet er litt nytt for meg. Men som mangeårig forsker vet jeg hvor mye energi og kunnskap det er å hente ut av en god diskusjon med dyktige fagfeller. I dag kan slike diskusjoner foregå på andre arenaer enn før. Bankplassen blogg er et forsøk fra vår side på å skape en ny arena.

For deg som har fulgt Norges Bank tett de siste årene, vil ikke denne bloggen være noe genuint nytt. Hvert år publiserer våre fagfolk en mengde signerte publikasjoner under vignetter som Aktuell Kommentar, Working Paper, Staff Memo og skriftserier. I formen vil innlegg på Bankplassen blogg ligge tettest opp mot Aktuell Kommentar, men frihetsgradene er mange. Jeg håper og tror vi vil få se variasjon i både bredde, dybde og lengde.

I alle de signerte publikasjonene som i dag utgis av Norges Bank, står innholdet for forfatternes regning – det representerer ikke nødvendigvis Norges Banks offisielle syn. Det samme vil gjelde for Bankplassen blogg.

En av de aller største fordelene med bloggformatet er at det oppmuntrer til umiddelbar respons. Du kan kommentere på innlegg, og du kan dele innlegg på andre digitale plattformer. Det er en mulighet jeg håper du som leser vet å benytte deg av.

Lykke til, og god lesning!

Business cycle narratives

av Leif A. Thorsrud og Vegard H. Larsen, forskningsenheten, Norges Bank.

L og VHumans are storytellers. Complex explanations are often condensed to simple narratives, and some go viral. Can they even have economic impact? In recent research at Norges Bank we have explored to what extent narratives are informative for economic developments. In this blog post, the first in a series of three, we describe how narratives can be quantified and used to describe business cycle fluctuations in the three major economies; the US, Japan, and the euro area.  Continue reading

Verdens rikeste, eller fattige og forgjeldet? Finansiell formue i norske husholdninger

av Haakon Solheim, avdeling for finansiell stabilitet, Norges Bank

Haakon-Solheim-NB-12135Norge omtales gjerne som «verdens rikeste land».[i] Men hvor rike er vi egentlig? Man kunne for eksempel forvente at husholdningene i et rikt land hadde betydelig finansielt handlingsrom. Men hvis det er husholdningenes finansielle formue man er opptatt av, antyder internasjonal statistikk at det ikke står så bra til i Norge. Stemmer dette? Continue reading