Monthly Archives: June 2018

Hva er en god begrunnelse?

Av Jan Fredrik Qvigstad og Tore Schei

qvigstadScheiDa Bislett stadion skulle rehabiliteres i 2004, måtte Bislett Games holdes et annet sted. Det var stor oppmerksomhet omkring valg av arrangementssted. Valget sto mellom Drammen og Bergen. Bislett-Alliansens leder uttalte til NTB: “Jeg har vært med i snart 20 år, og dette har vært den vanskeligste avgjørelsen jeg har vært med på å ta. Til sjuende og sist ble avgjørelsen tatt på bakgrunn av en helhetsvurdering.» Continue reading

The global financial cycle and monetary policy autonomy

by Ragna Alstadheim, Financial Stability, Norges Bank.

Ragna-Alstadheim-NB-16972Is the global financial cycle a main force behind gross capital flows between countries? Rey (2015) is concerned that a global financial cycle may undermine the monetary policy autonomy of small economies.  In contrast, Aizenman, Chinn and Ito (2016) find monetary policy independence to be intact, and they find that flexible exchange rates help stabilization in small open economies. Continue reading

Renteendringer og boligpriser

kaaAndre KA

Av Knut Are Aastveit og André Kallåk Anundsen, forskningsenheten i Norges Bank

Hva skjer med boligprisene når renta endres? Er det noen grunn til å forvente større eller mindre effekt når renta settes opp enn når den settes ned? Påvirkes forskjellige geografiske markeder ulikt? Dette er spørsmål vi har stilt oss i en nylig publisert forskningsstudie. Continue reading