Monthly Archives: November 2018

Hvor mye drahjelp har vi fått av kronesvekkelsen? Del 2

av Bjørn Naug og Einar W. Nordbø, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank.

Bjorn-Erik-Naug-NB-12071Einar-Woien-Nordbo-NB-12074I dette andre av to blogginnlegg fortsetter vi diskusjonen av hvor stor betydning den markerte kronesvekkelsen har hatt for norsk økonomi. Når vi også tar hensyn til utviklingen i andre, relevante drivkrefter, kommer vi til at eksport- og importutviklingen de siste årene har vært om lag som vi kunne vente. Continue reading

Hvor mye drahjelp har vi fått av kronesvekkelsen? Del 1

av Bjørn Naug og Einar W. Nordbø, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank.

Bjorn-Erik-Naug-NB-12071Einar-Woien-Nordbo-NB-12074Det er vanlig å anta at en svakere krone stimulerer eksporten og bedrer handelsbalansen. Til tross for fallet i kronekursen de senere årene har imidlertid eksporten økt lite, og handelsbalansen utenom olje og gass har blitt mer negativ. Det reiser spørsmål om hvilke effekter kronesvekkelsen har hatt. Vi finner at eksportutviklingen trolig ville vært klart svakere uten nedgangen i kronekursen. Konklusjonen vår er derfor at drahjelpen har vært betydelig.    Continue reading

Digitalisering i norske foretak: Hvor viktig er det og hva er konsekvensene på kort sikt?

av Ingrid Haaskjold, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank.

Ingrid-Haaskjold-NB-17266Mer enn ni av ti norske bedrifter investerer i digitalisering, men få tror at digitaliseringen vil ha vesentlig effekt på antall sysselsatte og priser de neste tre årene. Continue reading

The effects of financial fluctuations: New US evidence and policy implications

By Francesco Furlanetto, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank

francesco_furlanettoFor the last 20 years, inflation targeting has been seen as a successful framework for monetary policy and, in fact, it has been adopted widely around the world. Promoting price stability was seen as fully compatible with stable growth in real economic activity. This view found support in theoretical models developed in academia and used by central banks but also in the historical experience of the last 20 years, characterized by remarkable stability in inflation and real economic activity. However, inflation targeting may be less successful in achieving stability in the real economy in presence of financial shocks. Continue reading