Monthly Archives: April 2019

Navigating the Norwegian Economy with NEMO

av Erling M. Kravik og Yasin Mimir, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank

Erling-Michael-Motzfeldt-Kravik-NB-16270Yasin-Mimir-NB-16946“We’d rather have Øystein Olsen than NEMO, but we’d rather have Øystein Olsen with NEMO than without.”

Paraphrase of Christiano et al.’s (2018)

The quotation above refers to Norges Bank’s use of models. When used wisely, models can be of great assistance to policymakers in understanding the economy and in the conduct of monetary policy. The Bank’s workhorse model, NEMO (Norwegian Economic MOdel), has been polished, and is now as shiny as ever. What’s new? Continue reading

Løn som fortent?

Av Leif Brubakk, Kåre Hagelund og Eilert Husabø, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank.

Leif-Brubakk-NB-11899KHAEHULønsveksten har vore låg dei siste åra. Justert for prisveksten var lønsnivået om lag uendra frå 2013 til 2018, sjå figur 1. I den same perioden har produktiviteten, altså kor mange varer og tenestar ein produserar på ein vanleg arbeidsdag, auka med 4½ prosent. Normalt tenker vi at høgare produktivitet gir vyar til høgare løn. Kva har skjedd? Er utakk vorte verdas løn? Continue reading