Monthly Archives: October 2019

Digitalisering reduserer sysselsettingsbehovet i norske bedrifter

av Henriette Brekke, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank.

Henriette-Brekke-NB-11897Bedriftene i Regionalt nettverk bruker stadig mer penger på ny teknologi. Den digitale satsningen er størst blant de store virksomhetene. Bedriftene tror det vil gi høyere salg og økt produktivitet, men også noe lavere sysselsetting, særlig blant yrkesgrupper uten utdanning. Continue reading

Effekten av redusert jobbsikkerhet på sparing og sysselsetting – hva kan vi lære av oljekrisen?

av Ragnar Enger Juelsrud og Ella Getz Wold, avdeling for pengepolitikk og avdeling for finansiell stabilitet, Norges Bank.

ragnarjulsrud (1 of 1)Ella-Getz-Wold-NB-17674- Foto_Nils_Stian_AasheimOljepriskollapsen i 2014 førte til en brå økning i arbeidsledighetsrisikoen for mange arbeidstakere. I en ny studie viser vi at redusert jobbsikkerhet førte til en økning i sparing, og at denne spareøkningen trolig bidro til å forsterke den økonomiske nedturen i utsatte områder. Continue reading