Kategoriarkiv: Bankplassen blogg

Makroøkonomiske effekter av arbeidsinnvandring i Norge

Av Francesco Furlanetto og Ørjan Robstad, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank

francesco_furlanettoorjan-Robstad-NB-12106I en ny studie på norske data finner vi at økt arbeidsinnvandring fører til lavere arbeidsledighet, også for norskfødte. Samtidig indikerer studien at høyere arbeidsinnvandring kan redusere produktiviteten, mens offentlige finanser og boligpriser ikke ser ut til å bli særlig påvirket. Les videre

Navigating the Norwegian Economy with NEMO

av Erling M. Kravik og Yasin Mimir, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank

Erling-Michael-Motzfeldt-Kravik-NB-16270Yasin-Mimir-NB-16946“We’d rather have Øystein Olsen than NEMO, but we’d rather have Øystein Olsen with NEMO than without.”

Paraphrase of Christiano et al.’s (2018)

The quotation above refers to Norges Bank’s use of models. When used wisely, models can be of great assistance to policymakers in understanding the economy and in the conduct of monetary policy. The Bank’s workhorse model, NEMO (Norwegian Economic MOdel), has been polished, and is now as shiny as ever. What’s new? Les videre

Løn som fortent?

Av Leif Brubakk, Kåre Hagelund og Eilert Husabø, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank.

Leif-Brubakk-NB-11899KHAEHULønsveksten har vore låg dei siste åra. Justert for prisveksten var lønsnivået om lag uendra frå 2013 til 2018, sjå figur 1. I den same perioden har produktiviteten, altså kor mange varer og tenestar ein produserar på ein vanleg arbeidsdag, auka med 4½ prosent. Normalt tenker vi at høgare produktivitet gir vyar til høgare løn. Kva har skjedd? Er utakk vorte verdas løn? Les videre

Fragmented, not frozen – the Norwegian overnight interbank market after the Lehman failure

Av Q. Farooq Akram, Mats B. Fevolden og Lyndsie Smith, avdeling for Markeder og IKT og avdeling for finansiell stabilitet, Norges Bank.

Qaisar-Farooq-Akram-NB-11867Mats-Bay-Fevolden-NB-11936 (2)Lyndsie

The perception of a markets-wide cessation of interbank lending in the immediate aftermath of the Lehman bankruptcy seems to be widely shared. We do not find evidence of such a “freeze” of the Norwegian overnight interbank market following the Lehman failure. Our evidence rather suggests a “fragmentation” of the interbank market with medium-sized banks paying much higher interest rates on their overnight interbank borrowing than large banks. Moreover, while large banks increased their overnight interbank borrowing, medium-sized banks effectively withdrew from the market as borrowers. Les videre