Kategoriarkiv: Bankplassen blogg

Løn som fortent?

Av Leif Brubakk, Kåre Hagelund og Eilert Husabø, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank.

Leif-Brubakk-NB-11899KHAEHULønsveksten har vore låg dei siste åra. Justert for prisveksten var lønsnivået om lag uendra frå 2013 til 2018, sjå figur 1. I den same perioden har produktiviteten, altså kor mange varer og tenestar ein produserar på ein vanleg arbeidsdag, auka med 4½ prosent. Normalt tenker vi at høgare produktivitet gir vyar til høgare løn. Kva har skjedd? Er utakk vorte verdas løn? Les videre

Fragmented, not frozen – the Norwegian overnight interbank market after the Lehman failure

Av Q. Farooq Akram, Mats B. Fevolden og Lyndsie Smith, avdeling for Markeder og IKT og avdeling for finansiell stabilitet, Norges Bank.

Qaisar-Farooq-Akram-NB-11867Mats-Bay-Fevolden-NB-11936 (2)Lyndsie

The perception of a markets-wide cessation of interbank lending in the immediate aftermath of the Lehman bankruptcy seems to be widely shared. We do not find evidence of such a “freeze” of the Norwegian overnight interbank market following the Lehman failure. Our evidence rather suggests a “fragmentation” of the interbank market with medium-sized banks paying much higher interest rates on their overnight interbank borrowing than large banks. Moreover, while large banks increased their overnight interbank borrowing, medium-sized banks effectively withdrew from the market as borrowers. Les videre

Internasjonale erfaringer med negative styringsrenter

av Ragnar E. Juelsrud, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank, og Ella Getz Wold, doktorgradsstudent, Brown University.

ragnarjulsrud (1 of 1)Ella-Getz-Wold-NB-10819De siste tiårene har renter falt verden over. Selv om styringsrentene i mange land nå er på vei opp igjen, er rentenivået internasjonalt fremdeles rekordlavt. Dette har ført til en stor diskusjon om hvordan man skal stimulere økonomien i neste resesjon. Et alternativ har vært negative styringsrenter. Men virker rentekutt under nullstreken på samme måte som rentekutt ved positive nivåer? Les videre

Stresstester for makrotilsyn

av Karsten Gerdrup og Tord Krogh, avdeling for finansiell stabilitet, Norges Bank.

Karsten-Gerdruptord_kroghBanker blir regelmessig utsatt for stresstester, slik du og jeg går til helsesjekker for å forsikre oss om at alt er på stell. Men hva skal til for at bankene passerer en stresstest? Tradisjonelt har kriteriet vært at de skal overholde minstekravene til kapitaldekning. I en makrotilsynsstresstest er i stedet bankenes tilpasning og innretningen av kapitalkravene i en stressituasjon satt under lupen. Les videre

Forståelig pengepolitikk

av Ingrid Sevang Solberg, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank.

Ingrid-Solberg-NB-12133Norges Bank hevet styringsrenten i september, og trolig settes den videre opp i år. Høyere renter betyr dyrere boliglån. Fram til neste lønnsøkning må de fleste bruke eller spare litt mindre enn de har gjort i det siste. Det var meningen. Men vet du hvorfor Norges Bank mente at det var en god idé? Og spiller det noen rolle om folk flest forstår hvorfor sentralbanken gjør som den gjør? Les videre