Tag Archives: Norges Bank

Når og hvorfor faller salgsprisene på kontorbygg?

Marius Hagenav Marius Hagen, Finansiell stabilitet, Norges Bank.

De siste årene har salgsprisene for de mest attraktive kontorlokalene i Oslo økt kraftig. Figur 1 viser at Oslo ikke er alene. Også i flere andre europeiske storbyer har prisene økt.

Figur 1. Salgspriser næringseiendom. Indeks_.pngFigur 1: Salgspriser næringseiendom. Indeks. 4 kv. 2010 = 100 (Kilde: CBRE) Continue reading

Er det norske boligmarkedet effisient?

Av André Kallåk Anundsen, forskningsenheten i Norges Bank og Erling Røed Larsen, forskningssjef i Eiendomsverdi og Professor II ved BI

ErlingAndre KAEt boligkjøp er for de aller fleste den største investeringen de gjør i løpet av livet. Veien til boligkjøpet går oftest via en budrunde, og vi har alle hørt om budrunder som er «slappe» og budrunder som «tar helt av». Men produserer dette markedet et effisient utfall? Anta for eksempel at budrunden du vinner gir en pris langt over den anslåtte markedsverdien. Hva bør du forvente at skjer med prisen på denne boligen når du en gang i fremtiden skal selge den? Kan du forvente å selge over markedsverdien, eller vil du straffes for å ha betalt for mye tidligere? Kanskje er det mulig å tjene penger på å investere systematisk i underprisede boliger? I vår forskning¹ benytter vi et unikt tallmateriale for å studere om boligmarkedet er effisient på mikronivå. Vi undersøker om boliger som selges over eller under anslått markedsverdi har en tendens til å gjøre dette i gjentatte transaksjoner. Videre analyserer vi om det er mulig å oppnå en gevinst ut over gevinsten i boligmarkedet forøvrig ved systematisk å investere i «underprisede» boliger. Continue reading

Are narratives associated with economic fundamentals or better understood as capturing the market’s animal spirits?

L og Vav Leif A. Thorsrud og Vegard H. Larsen, forskningsenheten, Norges Bank.

This is the last blog post, in a series of three, where we use text as data and take a narrative perspective to describe and understand business cycle fluctuations. In the preceding posts we have shown how a topic decomposition of economic news could be used to track the business cycle in the US, Japan, and euro area, and we have investigated whether or not narratives relevant for growth go viral. Continue reading

Import fra lavkostland demper norsk prisvekst

av Tuva Marie Fastbø, avdeling for pengepolitikk, Norges Bank

Tuva-Marie-Fastbo-NB-17280Gjennom import av varer fra utlandet, importerer man også til en viss grad priser fra utlandet. Norge importerer stadig mer varer som klær, fottøy og forbrukerelektronikk fra lavkostland. Ved hjelp av Norges Banks egenutviklede indikator, IPK, skal vi her se nærmere på hvilke konsekvenser dette handelsmønsteret har for vår egen konsumprisvekst. Continue reading

Velkommen til Bankplassen blogg

av sentralbanksjef Øystein Olsen

oystein-Olsen-NB-12954Åpenhet er et stikkord for alt vi driver med i Norges Bank. Når vi i dag lanserer en egen blogg, er det for å gi egne medarbeidere muligheten til å diskutere faglige spørsmål i åpent lende, og for å gi alle som ønsker det mulighet til å observere og delta i debatten.

Navnet er ikke tilfeldig valgt. Norges Bank har hatt kontor på Bankplassen i Oslo siden 1830. “Bankplassen blogg” er ment å gi assosiasjoner til en åpen plass der meninger og synspunkter utveksles fritt.

Jeg må innrømme at bloggformatet er litt nytt for meg. Men som mangeårig forsker vet jeg hvor mye energi og kunnskap det er å hente ut av en god diskusjon med dyktige fagfeller. I dag kan slike diskusjoner foregå på andre arenaer enn før. Bankplassen blogg er et forsøk fra vår side på å skape en ny arena.

For deg som har fulgt Norges Bank tett de siste årene, vil ikke denne bloggen være noe genuint nytt. Hvert år publiserer våre fagfolk en mengde signerte publikasjoner under vignetter som Aktuell Kommentar, Working Paper, Staff Memo og skriftserier. I formen vil innlegg på Bankplassen blogg ligge tettest opp mot Aktuell Kommentar, men frihetsgradene er mange. Jeg håper og tror vi vil få se variasjon i både bredde, dybde og lengde.

I alle de signerte publikasjonene som i dag utgis av Norges Bank, står innholdet for forfatternes regning – det representerer ikke nødvendigvis Norges Banks offisielle syn. Det samme vil gjelde for Bankplassen blogg.

En av de aller største fordelene med bloggformatet er at det oppmuntrer til umiddelbar respons. Du kan kommentere på innlegg, og du kan dele innlegg på andre digitale plattformer. Det er en mulighet jeg håper du som leser vet å benytte deg av.

Lykke til, og god lesning!

Business cycle narratives

av Leif A. Thorsrud og Vegard H. Larsen, forskningsenheten, Norges Bank.

L og VHumans are storytellers. Complex explanations are often condensed to simple narratives, and some go viral. Can they even have economic impact? In recent research at Norges Bank we have explored to what extent narratives are informative for economic developments. In this blog post, the first in a series of three, we describe how narratives can be quantified and used to describe business cycle fluctuations in the three major economies; the US, Japan, and the euro area.  Continue reading

Verdens rikeste, eller fattige og forgjeldet? Finansiell formue i norske husholdninger

av Haakon Solheim, avdeling for finansiell stabilitet, Norges Bank

Haakon-Solheim-NB-12135Norge omtales gjerne som «verdens rikeste land».[i] Men hvor rike er vi egentlig? Man kunne for eksempel forvente at husholdningene i et rikt land hadde betydelig finansielt handlingsrom. Men hvis det er husholdningenes finansielle formue man er opptatt av, antyder internasjonal statistikk at det ikke står så bra til i Norge. Stemmer dette? Continue reading